Actief worden in AEGEE-Europe

Binnen AEGEE-Europe zijn er vele projecten, commissies en working groups te vinden. Hiermee heb je de kans om samen te werken met AEGEE-leden uit heel Europa en zo bij te dragen aan de doelen van AEGEE. 

Workshop op de Agora

Working Groups

Wil jij bijdragen aan de doelen van AEGEE-Europe? Dat kan in een Working Group. Working Groups zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de thematische doelen die vermeld staan in het strategisch plan. Op dit moment zijn er 4 Focus Areas waarop AEGEE zich richt en waarvoor een Working Group bestaat. Dit zijn:

Europe on Track boekjes

Projecten

AEGEE heeft een aantal projecten, deze zijn opgezet om een concreet doel te verwezenlijken. Bijvoorbeeld  om bepaalde onderwerpen onder de aandacht te brengen, discussie hierover te stimuleren en op te roepen tot actie. Onderwerpen van deze projecten zijn bijvoorbeeld democratie of burgerschap. 

Agora Kiev groepsfoto

Commissies

Commissies hebben een ondersteunende rol in AEGEE-Europe. Ze zijn onmisbaar voor AEGEE en vormen de ruggengraat van de organisatie, zodat deze goed kan functioneren. Denk hierbij aan IT, kascontrole, Human Resources en trainingen.