A.U.R.U.M.

Herendispuut A.U.R.U.M. staat voor alles wat het leven een goudgele glans geeft. Wij heffen gezamenlijk het glas, opdat de wijsheid op de bodem ons op haar beurt verheffen zal. Gambrinus fluistert, als je maar luistert. "Waar het bier koud is, is de mens warm." Verder dan dat zijn we nog niet.

Herendispuut A.U.R.U.M.

Associaton des États Généraux des Étudiants de l’Europe Utrecht Regnum Unanimantum Magistrorum — bij ingewijden en damesdisputen ook wel bekend als A.U.R.U.M. — is het oudste en dientengevolge meest illustere herendispuut der AEGEE-Utrecht. De rijke geschiedenis van A.U.R.U.M. barst welhaast uit zijn voegen van de sterke en minder sterke verhalen, die men met genoegen bij een rokerige whiskey voor U oprakelt; van de memorabele leden (vraagt U vooral wie ‘Joy’ was); van de verrijkende tradities. De vierkante meter — ziet U hem voor zich, 11 bij 11, de namen onzer dispuutsgenoten in koper langs de randen, gevuld met klaterend goud gerstenat? — is een regelrecht begrip onder de Utrechtse hoi polloi; ijsbeer Lars (moge hij rusten in vrede) altijd een graag geziene gast op AEGEE-borrels. Maar niet alleen de AEGEE-Utrecht borrels worden immer naar een hoger* niveau getild door de respectabele aanwezigheid van de “mannen van willen en doen”, neen — iedere veertien dagen mag er ook een interne borrel plaatsvinden, exclusief voor de Heren van A.U.R.U.M., waar het goudgele goed gulzig vloeit en waar de geneugten der vriendschap boven alles gaan. Het voortreffelijke A.U.R.U.M.-kerstdiner, met haar goede spijzen, zou niet onterecht als hoogtepunt van het jaar beschouwd kunnen worden — ware het niet dat ook de A.U.R.U.M.-reis bestaat. Ziet U zichzelf nu ook plaatsnemen in dit eminente gezelschap van Heren, het zwart-goude tenue dragen en met onze zwart-goude dispuutsdrank, Uw gezicht enigszins vertrekkend, toosten op een gloedvolle toekomst — aarzelt U dan niet om om deze diepste wens kenbaar te maken. A.U.R.U.M. groet U!

(* afhankelijk van Uw definitie)

 

 

Leden van A.U.R.U.M.

BestuurLedenAlumni
Paco (Voorzitter)BartBram
Ward (Secretaris)IvoCasper
Jesse (Penningmeester)JurriënDennis
Jippe (Bestuurslid)Lars Dik
 MariusFeiko
 NielsFerdy
 RenéFolckert
 StanJeroen
 TijmenJob
 Tim dJKoen
 TristanLuuk
  Maarten
 ErelidPJ
 JoyOlaf
  Roald
  Sander
  Tim dD