Gedragscode

AEGEE-Utrecht streeft er naar om een omgeving te vormen, en heeft daarom een gedragscode opgesteld om de geldende normen, waarden, en procedures vast te leggen.

Aanleiding hiervoor was ook dat de studentenunie VIDIUS in 2021 de “Intentieverklaring Studentenwelzijn” uit bracht. Hierin stonden verschillende speerpunten, waaronder het feit dat elke ondertekenende partij (dus ook AEGEE-Utrecht) een gedragscode dient op te stellen waarin expliciet duidelijk wordt dat ongewenst gedrag niet geaccepteerd wordt. Beleid van AEGEE-Europe (SMASH - Structural Measures Against Sexual Harassment) benadrukt dit ook. Vandaar dat in 2021 de Werkgroep Gedragscode gevormd is, die, in overleg met de leden, deze omgangsnormen in kaart heeft gebracht. De huidige versie van de gedragscode is op 7 juni 2022 door de algemene leden vergadering aangenomen.

Deze gedragscode heeft betrekking op (alumni)leden en op niet-leden (bijv. leden van andere AEGEE locals of verenigingen die te gast zijn bij AEGEE-Utrecht) die activiteiten van of gerelateerd aan AEGEE-Utrecht bijwonen, zowel in fysieke of online vorm. De gedragscode geldt dus voor de hele vereniging, inclusief disputen en commissies en hun (al dan niet besloten) activiteiten.