Gedragscode

Gezien het streven van AEGEE-Utrecht om een veilige omgeving te vormen, leefde er al geruime tijd wens om de geldende normen, waarden, en procedures vast te leggen in een gedragscode. Tevens bracht studentenunie VIDIUS in 2021 de “Intentieverklaring Studentenwelzijn” uit. Hierin stonden verschillende speerpunten, waaronder het feit dat elke ondertekenende partij (dus ook AEGEE-Utrecht) een gedragscode dient op te stellen waarin expliciet duidelijk wordt dat ongewenst gedrag niet geaccepteerd wordt. Beleid van AEGEE-Europe (SMASH - Structural Measures Against Sexual Harassment) benadrukt dit ook. Vandaar dat in 2021 de Werkgroep Gedragscode gevormd is, die, in overleg met de leden, deze omgangsnormen in kaart heeft gebracht. Dit document is daarom een afspiegeling van de huidige tijdgeest, en wij zouden een regelmatige revisie aanraden om ervoor te zorgen dat het draagvlak over de jaren gehandhaafd blijft.

 

In deze gedragscode vind je onder andere de definities van verschillende soorten ongewenst gedrag en de gang van zaken na een melding. Daarbij moge duidelijk zijn dat alle zaken die bij wet verboden zijn, ook verboden zijn bij AEGEE-Utrecht.